“Házas esték” előadás sorozat

“Házas esték” előadás sorozat

„Ami a jegyesoktatásból kimaradt” című programsorozat keretein belül kerültek megrendezésre a Házas esték Veszprémben a Reményforrás Egyesület szervezésében. A programsorozat fiatal házaspároknak kívánt segítséget nyújtani abban, hogy kapcsolatuk tartós és kiegyensúlyozott legyen. Párkapcsolati, családi élettel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphattak az előadássorozat keretein belül. A kapcsolati kommunikáció állt az előadások középpontjában, ezt vizsgálták különböző aspektusokban.
Az első előadást Bálin Bánk, pszichológus, családterapeuta, főiskolai docens tartotta Kapcsolatunk gyermekeinkkel – gyereknevelés címmel 2017. október 6-án.
Előadásában olyan problémákat érintett, melyek nagy kérdések a gyerekek nevelésével kapcsolatban. Felhívta a figyelmet arra, hogy minden egyes gyerek különbözik egymástól, különböző körülmények között nevelkedik. Továbbá hangsúlyozta, hogy csak nevelési normák vannak, de nincs egy olyan séma, amellyel sikeresen lehetne gyereket nevelni. Fontos szem előtt tartani, hogy mindig neveljük a gyereket, spontán megnyilvánulásaink épp úgy hatnak rájuk, mint azok a pillanatok, amikor célzatosan akarjuk őket nevelni. Kiemelte, hogy nem lehet soha tökéletesen felkészülni a gyerekvállalásra, nem szabad vele sokat várni. Continue reading ““Házas esték” előadás sorozat”

Dr. Márfi Gyula 50 éves papi jubileuma

Dr. Márfi Gyula 50 éves papi jubileuma

Aranymiséjét ünnepelte Márfi Gyula veszprémi érsek
2017. június 20. kedd 16:19

Márfi Gyula 50 éves papi jubileuma alkalmából hálaadó szentmisét mutatott be a veszprémi bazilikában június 19-én este a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, a veszprémi, a szombathelyi, a kaposvári, az egri és más egyházmegyék papjai, diakónusai, valamint rokonai és barátai körében.

A Szent Mihály-főszékesegyház szűkös befogadóképessége miatt sok százan a Szentháromság téren felállított kivetítőn keresztül kapcsolódhattak be a szertartásba. A szentmise kezdetén Alberto Bottari de Castello nuncius, a Szentszék követe köszöntötte az aranymisést, majd Takáts István érseki kancellár olvasta fel Ferenc pápa köszöntőlevelét.

A Veszprémi Főegyházmegye nevében Szerenka Miklós érseki helynök méltatta a főpásztort és adta át az egyházmegye ajándékát egy díszes monstranciát.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes üdvözletében a magyar kormány nevében megköszönte az érsek egyház- és nemzetszolgálatát. Rámutatott: Szent István óta a kettő nemhogy nem mond ellent egymásnak, hanem egymásra mutat;  különösen kiemeli mindezt Mindszenty bíboros tanúságtétele.

Continue reading “Dr. Márfi Gyula 50 éves papi jubileuma”

Családok nagybőjti lelkinapja

Családok nagybőjti lelkinapja

A Veszprémi Érsekség Családpasztorációs Munkacsoportja által szervezett nagyböjti lelkinap 2017. március 4-én a Padányi Katolikus Iskolában került megrendezésre. A rendezvény nyitó szentmiséjét Dr. Márfi Gyula érsek úr celebrálta, koncelebrált Darnai János atya, az eseménynek otthont adó iskola lelki igazgatója, valamint Béri Renátó kármelita szerzetes. A prédikációban érsek úr hangsúlyozta a hálaadás jelentőségét, ami segíti az embert abban, hogy rácsodálkozzon az Isten által teremtett világ szépségeire.

FOTÓK AZ ALBUMRA KATTINTVA!

A liturgiát követően a gyermekek korosztályonként különböző foglalkozásokon vettek részt. A legkisebbekkel érkező szülők játszóházban hallgathatták az előadást gyermekükkel. Az óvodások és alsó tagozatosok ugrálhattak légvárban, megismerkedtek és játszottak terapeuta kutyákkal, valamint kedvükre alkothattak kézműves tárgyakat. A felső tagozatosoknak „A vegyész kobold egy napja …” címmel látványos kémiai kísérleteket mutattak be a Pannon Egyetem tanárai. Az interaktív foglalkozást és a kémiát a tanulók izgalmasnak, „bombajó”-nak találták.

Miközben a gyermekek színes élményekkel gazdagodtak, a felnőtt hallgatóknak Béri Renátó atya tartott előadást. Lisieux-i Kis Szent Teréztől származik a Családpasztorációs Munkacsoport idei egyházi évre választott jelmondata: „Anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek.”, erre fűzte fel Renátó atya beszédét.
Előadásában beszélt arról, hogy Szent Teréz a szerető Istent kereste, az irgalmas szeretetnek ajánlotta fel magát. A tiszta Istenkép prófétája volt: abban hitt, aki valóban van, akit Jézus kinyilatkoztatott nekünk. Istennek egy arca van: a szeretet. Bűneinket vagy jó cselekedeteinket nem büntetés, vagy jutalom kíséri, hanem azok következménye. Konfliktus van bennünk, ha a hit téziseit értelmünkkel felfogjuk, de szívünkben nem érezzük át. Istent szerető társnak vélem, vagy félek tőle? Nagyböjtben feladatunk megvizsgálni, hogy milyen Istenkép él bennünk. Istenről alkotott képünket szüleinktől örököljük, a velük átélt feltétel nélküli szeretet alakítja ki bennünk. Teréz kifejezett és kimondott szeretetet kapott szüleitől, akik házasságukban élték meg az életszentséget. 2015-ben Ferenc pápa szentté avatta őket, példaképként tekinthetünk szeretetkapcsolatukra. A valódi szeretetkapcsolat együtt jár a fejlődéssel, a fejlődés pedig magában hordoz súrlódásokat, konfliktusokat. Mégis a szeretetkapcsolatban benne van az együvé tartozás titka. Két ember, akik szeretik egymást, Istenben találják meg összetartozásukat. Szent Teréz szülei számára a gyász, és a fájdalmak nem jelentettek akadályt az összetartozás megélésében, mély érzelmekben gazdag szeretetet közvetítettek. Kis Szent Teréz ezt az érzelemdús szeretetet vitte magával.

Az előadás lelki tápláléka után a szervezők agapéra hívták a résztvevőket. Az iskola ebédlőjében lehetőség nyílt közvetlen beszélgetésekre is. Később Módri Györgyi színművésznő gyűjtötte maga köré a gyermekeket zenés, mesés előadásával, melyből kicsik és nagyok egyaránt megtanulhatták az igazi ördögleves receptjét is.

A hangszeres szolgálattevők zenéjét követően a lelkigyakorlatot Darnai János atya áldása zárta.

Glatz Ágota

12